จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด

     ประจำปีการศึกษา 1/2551 (งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 ) ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2551

     ประจำปีการศึกษา 2/2551 (งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 ) ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

     ประจำปีการศึกษา 1/2552 (งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552

     ประจำปีการศึกษา 2/2552 (งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 ) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

     ประจำปีการศึกษา 2/2552 (งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 ) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

     ประจำปีการศึกษา 1/2553 (งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2553

     ประจำปีการศึกษา 1/2553 (งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 ) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2553

     ประจำปีการศึกษา 2/2553 (งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 ) ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

     ประจำปีการศึกษา 1/2554 (งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 ) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2554

     ประจำปีการศึกษา 1/2556 (งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 ) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556

 

ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com
โทร : 089-9535206