ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง

     ข้อมูลอัตรากำลัง ประจำปีการศึกษา 2551

     ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

     ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

     ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

     ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com
โทร : 089-9535206