<< คลิกที่รูปเพื่อ เข้าชมการยกย่องเชิดชูเกียรติ >>
 

นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
 

นายอรรถกฤต    อินทะโย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 

นางญาฎา   วรรณสอน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
นายทฤนห์    อินทจักร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา
นายกเชษฐ์    กิ่งชนะ
รองผู้อำนวยการวิชาการ