บทคัดย่อ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประจำปีการศึกษา
2553

หุ่นยนต์กู้ภัย JOMJAI ROBOT
            เข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2553 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก ประจำปี 2553 ที่ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2553 ณ คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

หุ่นยนต์ ABU 2011 ทีม JOMJOR ROBOT
         
ครูที่ปรึกษา นายธนิศร์  พันธุ์ประยูร ,นายนิรันดร์  ศรีทอง ,นายจักรชัย  ปิงเมือง ,นายแทน  เชียงแขก ,นายพรพจน์  สิทธิ

          นักศึกษา  นายณัฐพล  แก้วจักร ,นายสุทธิพงศ์  ศรีเศษพิมพ์ ,นายเมธี  ปาละมี ,นายจตุภัทร  แสงงาม ,นายณัฐวุฒิ  จำปานคร ,นายธนวัฒน์  อุดใจ ,นายคฑาวุธ  บุญทา ,นายโดม  บุญปัญญโรจน์ ,นายอภิศิษฎ์  ชัยยะ ,นายสิงหนาท  บุญยงค์
ระบบตรวจสอบการเข้าแถวของนักศึกษาด้วย RFID
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
ครูที่ปรึกษา  นายนิรันดร์     ศรีทอง
 
   
กระดานไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่
1
ครูที่ปรึกษา  นายจักรชัย   ปิงเมือง
 
เครื่องทำความสะอาดภาชนะด้วยไอความร้อน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
ครูที่ปรึกษา  นายแทน   เชียงแขก ,นายพรพจน์   สิทธิ
 
เครื่องกำจัดเศษผงเหล็ก
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
ครูที่ปรึกษา  นายเฉลิมภพ   ใจวงศ์
 
เครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้า Two in one
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
ครูที่ปรึกษา  นายแทน   เชียงแขก
 
อุปกรณ์ช่วยเติมน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นอัตโนมัติ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
ครูที่ปรึกษา  นายนิรันดร์     ศรีทอง
 
เครื่องทำความสะอาดภายในอาคาร ระบบดูด เช็ด ถู
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
ครูที่ปรึกษา  นาย
ธีรพงศ์    มหาวรรณ์
 
ปิด-เปิด ประตูด้วยโทรศัพท์มือถือ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
ครูที่ปรึกษา  นายวุฒิภัทร   วุฒิช่วย ,นายพรพจน์   สิทธิ
 
เครื่องบรรจุแก๊สชีวภาพ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4
ครูที่ปรึกษา  นายคมกริช   บุญวงค์ ,นายธนิศร์   พันธุ์ประยูร
 
อุปกรณ์ควบคุมการเก็บพลังงาน 2 ระบบ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4
ครูที่ปรึกษา  นายธนิศร์   พันธุ์ประยูร ,นายไพรัช   กลัดสำเนียง
 

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการ เปิด-ปิด ระบบไฟถนน เพื่อการประหยัดพลังงาน (Saving Energy)
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4
ครูที่ปรึกษา  นายธนิศร์   พันธุ์ประยูร ,นายไพรัช   กลัดสำเนียง
 

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

         ชุดสาธิตการใช้โปรแกรมควบคุมโคมไฟถนนแบบอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานสามารถใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิดโคมไฟถนนและโคมไฟในสวนสาธารณะเป็นช่วงเวลาของความต้องการใช้แสงสว่าง ทำให้ประหยัดพลังงานในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ถนนเบาบาง

ELECTRONIC PUTTING GREEN
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่
6
ครูที่ปรึกษา  นายฐปน   เกาะแก้ว