กิจกรรมประจำปี 2553 (2010)
กิจกรรมประจำเดือน วันที่ กิจกรรม
ธันวาคม 1 - วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ทำพิธี ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพเทิง

- ประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
3

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

5

- (ช่วงเช้า) คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- (ช่วงค่ำ) คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เดินขบวน จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

9 การมอบเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ใต้ถุนตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
15 โครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมาภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ ครบ 83 พรรษา  ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตบลห้วยซ้อ
เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
15 ท่านนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
19-22 การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเกทเวย์  จ.พะเยา
20

ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม ตอนจักรยานนี้เพื่อน้อง...ในถิ่นทุรกันดาร อ.เทิง จ.เชียงราย ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

8 ธ.ค.
-
4 ม.ค.

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ออกโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน"ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน"
ณ วนอุทยานภูชี้ฟ้า

พฤศจิกายน 12 โครงการนิเทศติดตามและรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
15-21 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก
17 การประชุมคณะกรรมการ และผู้ดำเนินงานหารายได้ระหว่างเรียน ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพเทิง
20-21 ร่วมส่งโคมลอย โคมแขวน  และกระทงเล็ก เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 53  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง
24 การมอบรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Diasil presentation contest MIO125 campus tour 2010 ณ จังหวัดเชียงราย
27 การแข่งขันกีฬาสีภายใน "สรรค์สร้าง สี่สีเกมส์" ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ตุลาคม 9 ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
11-12 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภายใต้มาตรฐานการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554-2561 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
13-14 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ชั้นปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
14 การประชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ีการศึกษา 2553  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
15 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ การลงนามทำสัญญาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเทิงกับสถานประกอบการ
18 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำภาคเรียนที่ 2 ีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
19 การประชุม ฝ่ายบริหารทรัพยากริทยาลัยการอาชีพเทิง ภาคเรียนที่ 2 ีการศึกษา 2553
23 คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สวนสุขภาพ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
29-31 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2553 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
กันยายน
7 การนิเทศติดตามและรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
8  - การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานภายในวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
 - การประดับแถบกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
11 การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ "Sport Day"  ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
24-26 การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ค่ายลูกเสือวิสามัญชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเทิง
24-26 การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ค่ายลูกเสือวิสามัญชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเทิง
สิงหาคม 10

การประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2553  ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

11

พิธีถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชาแดนชนัตถ์ปิยะอุย ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และโรงเรียนสมถวิลจินตมัย ต.ท่าข้าม  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย

12

คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง

18

งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง

19 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพิธีประดับแถบ 2 สี เหรียญลูกเสือสามัญ
20-22 โครงการพัฒนาจิตใจ ใฝ่คุณธรรม (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ศรีวิไล อ.เชียงของ จ.เชียงราย
26-28

การนำเสนอผลงานเผยแพร่สื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา วันครูโลก ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

กรกฎาคม 1

- คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม (ชิงประจักษ์) ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ 2553
- พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจกรรมกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง

13

วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเทิง ครบรอบ 17 ปี และพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา (วันอาสาฬหบูชา)

14

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2553

15

การประเมินสถานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง 2553" ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง

20

การนิเทศติดตามและรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมตึกวิทยะบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

21

กิจกรรมแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553

22

การประเมิน ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ ซุปเปอร์คอมมอนเรล ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

24-26

โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ณ วัดถ้ำพระภาคอก ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

มิถุนายน 10

พิธีใหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

16

- วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับบริษัทสินธานี จำกัด สาขาเทิง จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
- ท่านผู้กำกับ สภอ.เทิง ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เรื่องกฎหมายทั่วไป ณ บริเวณหน้าเสาธง(ช่วงเช้า)  และ หอประชุมวิทยาลัยฯ (ช่วงบ่าย)

23-24

กิจกรรมการอบรมแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิค ระดับประเทศอาชีวศึกษา-อีซูซุ (VEC-ISUZU NATIONNALTECHNICAL COMPETENCY TRAINING&CONTEST) รอบภูมิภาค ภาคเหนือ: กลุ่มที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

23

Chiang Rai Wold Cup 2010 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

25

โครงการทำดีถวายในหลวง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2553) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

พฤษภาคม 1-8

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

10

- การรับเงินตามโครงการ เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ใต้ตึกวิทยะบริการและโรงอาหาร
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

11

- การสอบวัดแวว นักเรียน นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
- การอบรมคุณธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

12

การประชุมภาคี 4 ฝ่าย การคัดเลือกรายการหนังสือ ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

21

การปฐมนิเทศการฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

เมษายน 26

- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (
Fix it center) ณ ศูนย์เทศบาลตำบลงิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

มีนาคม

29 พิธีเปิด โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"
17 - 20 งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
22 นักเรียนโรงเรียนบ้านร่องแช่ อำเภอเทิง นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
กุมภาพันธ์ 1 มอบรางวัล แก่คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 2010 รอบคัดเลือก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
5 งานการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
9 คณะบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
10 - การปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบประจำปีการศึกษา 2552 ณ โรงอาหารและอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
- การอบรมคณะครู เพื่อกรอกเกรดโดยใช้โปรแกรม ศธ.02 ณ ห้อง Sound Lab วิทยาลัยการอาชีพเทิง
11 บรรยากาศ งานต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการใหม่ และส่งท่านรองผู้อำนวยการที่ย้าย ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
17 พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา จำปีการศึกษา 2552 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
20 กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ "4 สีสัมพันธ์ สร้างสรรค์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย" ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
22 รับรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

มกราคม

17 - 20

การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- ภาพบรรยากาศการจ่ายเงินตามโครงการ เรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
22 - 25 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 2010 รอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย
- ภาพบรรยากาศ วันที่ 22 มกราคม 2553
- ภาพบรรยากาศ วันที่ 23 มกราคม 2553

-
ภาพบรรยากาศ วันที่ 24 มกราคม 2553
-
ภาพบรรยากาศ วันที่ 25 มกราคม 2553