นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

 
นายกเชษฐ์    กิ่งชนะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
นายนปตรี  อินเรือง
รองผู้อำนวยการวิชาการ

 
นางปิยะพร  พูลเพิ่ม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา
 
 นายทวีผล  แปงณีวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
 
   (คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติ )