บุคลากรแผนก
หลักสูตร รายวิชาแผนกไฟฟ้า
      - ไฟฟ้า ปวช. (2546)
      - ไฟฟ้า ปวส. (
2546)
      - วิชาเรียนร่วม
ทำเนียบนักเรียน
ตารางสอน ครู (1/2553)
ตารางเรียน นักเรียน (1/2553)
     - ปวช.1
     - ปวช.2
     - ปวช.3
     - ปวส.1,2
เครื่องคิดเลข Online
ความรู้เชิงช่าง
โครงงาน นักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิทินการเรียนการสอน
ข้อมูลแผนกวิชา
Link ที่น่าสนใจ
ตู้เก็บเอกสารแผนก
แผนที่โรงเรียน
 
แผนการสอนครูในแผนก (ปีการศึกษา2553)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำบุญแผนก 2554
ชมแบบเต็มๆ ตา คลิกที่นี่
 


วัน
ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2553
โครงการศึกษาดูงาน นักเรียนระดับ ปวช.
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
BigC สาขาเชียงราย
 


 


วันที่
3 กันยายน 2552
โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวส.
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
BigC สาขาเชียงราย
 


วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552
โครงการศึกษาดูงาน นักเรียนระดับ ปวช.
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ณ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง
ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 11 มิถุนายน 2552
แผนกไฟฟ้ากำลัง ทำบุญแผนกฯ
ประจำปีการศึกษา
2552
ณ แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2552
การประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ Webmaster : Supot.tu@hotmail.com
โทร : 08-9953-5206
โทร : 0-5379-5526
โทรสาร : 0-5379-5511
By : Suphod